4 minutes read

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Nuôi cấy mô nhân giống Hồng Môn có thể giải quyết các vấn đề về chất lượng cây giống; tiết kiệm thời gian nhân giống; và cho ra độ đều, sạch bệnh trên cây giống.

Hồng Môn có hoa đẹp, ngoài ra có tác dụng lọc khí độc như formaldehyde, xylene, toluene, và ammoniac khỏi không khí. Chúng thích hợp với khí hậu mát mẻ, chịu 1 phần bóng, có nhu cầu nước trung bình. Sau đây, Trồng hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân giống hồng môn bằng nuôi cấy mô tế bào:

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Phương pháp nuôi cấy mô nhân giống hồng môn

Phương pháp nuôi cấy mô được áp dụng trên Hồng Môn được tiến hành theo 5 bước sau: tạo mô sẹo từ lá non, nhân mô sẹo và tái sinh chồi từ mô sẹo, nhân nhanh chồi, tạo rễ và cuối cùng là đem ra vườn ươm.

Bước 1: Tạo mô sẹo từ lá non:

Mẫu lá của 2 giống Tropical và Arizona được nuôi cấy trên môi trường cơ bản ½MS, 1mg/lít BA+ 0,10mg/lít 2,4D+ pH 5.6 + 20 hoặc 30g/l đường sucrose là thích hợp nhất để tạo mô sẹo, sau 60 ngày nuôi cấy tỷ lệ mẫu tạo sẹo đạt 65 – 90%.

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Bước 2: Nhân mô sẹo và tái sinh chồi:

Mô sẹo được hình thành và cấy chuyền trên môi trường cơ bản ½MS, pH=5,6, bổ sung 1mg/lít BA hoặc 1,5mg lít BA đều thích hợp cho việc nhân mô sẹo và tái sinh chồi. Cụ thể, sau 90 ngàynuôi cấy tỷ lệ sống của mô sẹo đạt cao khoảng 90%.

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Bước 3: Nhân nhanh chồi:

Môi trường thích hợp để nhân nhanh chồi là: ½MS + 1,5mg/lít BA + pH 5.6 + 20g/lít đường sucrose.

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Bước 4: Tái sinh rễ nhân giống hồng môn

Thực chất ở giai đoạn tái sinh và nhân nhanh cụm chồi đã có rễ nhưng trước khi đem ra vườn ươm thì cần phải làm cho bộ rễ của cây cứng cáp hơn để chúng thích nghi với môi trường tốt nhất. Các chồi đạt tiêu chuẩn từ giai đoạn nhân nhanh được được cắt ra và cấy vào môi trường ra rễ là 1/2MS + 20g/lít đường sucrose + 1g/lít than hoạt tính + 6g/lít agar, pH = 6,2 – 6,3.

Bước 5: Đưa ra vườn ươm:

Cây mô được đưa ra trên giá thể dớn sợi mịn và được bón phân với tỷ lệ thích hợp

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Ngoài các tỷ lệ hormone như trên, có thể sử dụng một tỷ lệ khác ở các giai đoạn như sau:

a. Tạo sẹo từ lá non: ½MS + 0.6 mg/lít 2,4-D, 1 mg/lít BA

b. Tái sinh chồi: Dùng ½MS với NH4NO3 xuống thấp còn 250 mg/lít + 0.1 mg/lít 2,4-D và 1 mg/lít BA.

c Tạo rễ: Dùng ½MS + 1mg/lít IBA và 0.04% than hoạt tính

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Bí kíp nhân giống hồng môn bằng phương pháp nuôi cấy intro

Xem thêm