Hoa lễ hội

Sự tích hoa tam giác mạch về câu chuyện cứu đói thần kỳ

Truyền thuyết và ý nghĩa hoa tam giác mạch gắn liền với câu chuyện cứ đói dân làng

Sự tích hoa tam giác mạch gắn liền với câu chuyện “cứu đói” của 2 nàng Tiên Ngô và Tiên gạo bắt nguồn từ mày trấu, mày ngô dưới khe núi.

Tags: , , , , , ,

Xem thêm

Tải thêm bài viết

Top