kỹ thuật nhân giống

Phương pháp nhân giống tử đinh hương từ chồi rễ Suckers

Các bước nhân giống tử đinh hương từ chồi rễ

Chồi rễ là một cách nhanh hơn nhiều để nhân giống tử đinh hương thành một cây con mới hơn là phương pháp cắt cành giâm nhất là vào mùa xuân.

Tags: , , , , ,

Xem thêm

Tải thêm bài viết

Top