Phương pháp nhân giống hoa

Nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp tách nhánh cây

Nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp tách và nuôi cấy mô

Nhân giống hoa đồng tiền từ 1 cây trưởng thành đã trồng và chăm sóc chúng ta có thể tiến hành tách được từ 3 – 5 cây khác để đem trồng.

Tags: , , , , , ,

Xem thêm

Top