Nội dung về chăm sóc hoa

Cách thay chậu cho cây hoa thiên điểu

Thời điểm tốt nhất để thay chậu cho cây hoa thiên điểu là vào mùa xuân ngay trước khi mùa sinh trưởng của nó bắt đầu và định kỳ 2 năm 1 lần.

Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!