Blog - Các loài hoa

Hoa trang đài - Mandevilla
Hoa trang đài - Mandevilla

Hoa trang đài là một chi thực vật có gần 200 loài với ba màu hoa rực rỡ đỏ, hồng và trắng, thường nở vào mùa hè và có thể kéo dài đến mùa thu

sellCác loài hoa
Hoa vân anh - Verbena
Hoa vân anh - Verbena

Hoa vân anh (Verbena) là một chi gồm 250 loài bao gồm cả cây một năm và cây lâu năm, thân thảo thuộc họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae).

sellCác loài hoa
Chưa có sản phẩm nào được chọn mua.
Vui lòng chọn mua sản phẩm!